คลิ๊กเพื่อลงนามถวายพระพร
คำถวายพระพรลำดับที่ 2181
เรารักพ่อหลวง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นศท. ภูมิมินทร์ สุนรกุมภ์

คำถวายพระพรลำดับที่ 2180
เรารักพ่อหลวง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นศท. ก่อจิรัฐิ์ต กอทอง

คำถวายพระพรลำดับที่ 2179
เรารักพ่อหลวง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นาย ก่อจิรัฐิ์ต กอทอง

คำถวายพระพรลำดับที่ 2178
เรารักพ่อหลวง
ทรงพระเจรฺิญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นศท วรณัน สุรารักษ์

คำถวายพระพรลำดับที่ 2177
เรารักพ่อหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นายจรินทร แจ้งความดี

คำถวายพระพรลำดับที่ 2176
เรารักพ่อหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นายจิรวัฒน์ จันทร์แป้น และครอบครัว

คำถวายพระพรลำดับที่ 2175
เรารักพ่อหลวง
King of Kings, King of Kingsราชันผู้ยิ่งใหญ่ก้องไปทั้งฟ้าดินพระทรงครองในทศพิธราชธรรมพระชี้นำให้ มีความรักและสามัคคี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  ฝขว.ร.5 พัน.3

คำถวายพระพรลำดับที่ 2174
เรารักพ่อหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นายปราโมทย์ โหรชัยยะ และครอบครัวโหรชัยยะ

คำถวายพระพรลำดับที่ 2173
เรารักพ่อหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไปพระพุทธเจ้าข้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นายภูวิศ อินจันทร์

คำถวายพระพรลำดับที่ 2172
เรารักพ่อหลวง
ขอส่งมีพลานามัยที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  นางพุฒ เกิดมั่นคง


มีคำถวายพระพรทั้งหมด 2224 คำ « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 223 Next »เว็บไซต์ welovetheking.info เป็นเว็บไซท์ที่สนับสนุนและเผยแพร่เรื่องราวดีๆต่อสังคม เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ใช้สัญญาอนุญาตแบบ
Creative Commons แสดงที่มา 3.0 สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบเท่าที่ระบุว่ามาจากเว็บไซต์ของ welovetheking.info